CGC Developmental Programme™ BMPerolehi pembiayaan kewangan dan akses pasaran baru.

6 July 2021

Taklimat Pengenalan

  CGC Developmental Programme™  

Daftar sekarang

16 Jun 2021

Advisory Workshop

  Pemasaran Digital  

Daftar sekarang

28 Julai 2021

Advisory Workshop

  e-Dagang    

Daftar sekarang

23 Jun 2021

Advisory Workshop

  Penjenamaan    

Daftar sekarang

*Bengkel ini ditawarkan kepada pelanggan CGC sahaja dan penyertaan adalah tertakluk pada ketersediaan.

*Tarikh bengkel tertakluk kepada perubahan.

Penasihat Akses Pembiayaan

Sesetengah Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PKS) menghadapi cabaran dalam mendapatkan pembiayaan / pinjaman daripada Institusi Kewangan (FI) disebabkan oleh beberapa halangan seperti kekurangan atau ketiadaan pelan rekod kewangan iaitu penyata bank atau penyata keuntungan dan kerugian. Selain daripada tahap ketersampaian kewangan yang lemah, sesetengah perniagaan mungkin juga tidak mempunyai cagaran atau memiliki rekod kredit yang lemah.

Melalui CGC Developmental Programme, Penasihat Kewangan CGC (FA) membantu PKS yang menghadapi kesukaran untuk memperoleh pembiayaan / pinjaman, dengan menjalankan kajian yang menyeluruh terhadap permohonan mereka, mendiagnosis untuk mengenal pasti punca permasalahan dan memberi panduan kepada PKS serta bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan kewangan mereka dan mengukuhkan kelayakan mereka melalui imSME.

Penasihat Kewangan CGC juga membantu PKS dalam mendapatkan pembiayaan alternatif, seperti syarikat Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) untuk permohonan yang tidak layak memohon pinjaman / pembiayaan daripada insititusi kewangan.

Khidmat nasihat kewangan yang diberikan adalah bergantung kepada permasalahan yang dihadapi oleh PKS seperti kegagalan dalam mendapatkan pembiayaan / pinjaman daripada institusi kewangan atau rujukan kepada pembiayaan alternatif. Di samping itu, kami akan merujuk PKS kepada agensi pembangunan kapasiti yang dapat membantu keupayaan PKS dan memperbaiki kekurangan mereka.

Dengan memanfaatkan maklumat yang diperoleh, Penasihat Kewangan CGC berhasrat untuk meningkatkan bilangan PKS yang layak untuk memperoleh pembiayaan / pinjaman. Di samping itu, dapat memberi lebih banyak pilihan kepada PKS untuk bekerjasama dengan pembiayaan alternatif atau agensi pembangunan kapasiti lain. Kami sentiasa memantau kemajuan PKS serta berharap dapat membantu perjalanan keusahawanan mereka.

Fungsi Penasihat Akses Pembiayaan

 1. Menjalankan kajian dan diagnosis yang komprehensif mengenai permohonan yang tidak berjaya melalui imSME (seperti punca kegagalan, Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PKS) dalam mendapatkan padanan produk perniagaan atau penolakan daripada Institusi Kewangan imSME yang mengambil bahagian).
 2. Memberikan nasihat kewangan seperti:
  • Meningkatkan celik kewangan PKS seperti KAP
  • Menyarankan pembiayaan alternatif seperti syarikat pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) atau Agensi Pembiayaan Lain yang mungkin dapat memberikan pembiayaan alternatif kepada PKS.
 3. Menyediakan latihan perniagaan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada PKS melalui saranan Agensi Pembangunan Kapasiti. Latihan ini bergantung kepada isu-isu yang perlu ditangani seperti:
  • Kewangan: simpan kira, kos, belanjawan, unjuran, aliran tunai
  • Kredit: kriteria penilaian kredit yang lazim
  • Perniagaan: model dan rancangan perniagaan
Lihat seterusnya

Penasihat Akses Pasaran

Perkhidmatan khidmat nasihat akses pasaran mendedahkan PKS kepada pengetahuan dan kemahiran yang bersesuaian untuk mengembangan pasaran produk / servis ke pasaran tempatan, antarabangsa atau melalui atas talian. CGC Developmental Programme menawarkan Bengkel Pementoran dan Inisiatif Akses Pasaran yang dapat membina perniagaan dan menawarkan peluang kepada PKS yang berminat untuk menyertai.

Bengkel Pementoran merupakan sesi perkongsian maklumat terkini serta gaya perniagaan oleh mereka yang pakar dalam sesuatu bidang. Bengkel ini mendedahkan PKS terhadap strategi baru pasaran serta cara yang berkesan untuk menjalankan perniagaan. Antara topik yang dikongsikan termasuk tip penjualan dan perkhidmatan dalam talian yang berjaya, pemasaran digital, cara untuk mendapatkan pensijilan produk, serta Revolusi Industri 4.0.

CGC Developmental Programme sentiasa berusaha untuk membuka jalan ke pasaran yang baru kepada PKS yang bersedia. Pada peringkat dalam negara / tempatan, kami membantu PKS meneroka pelbagai saluran pasaran seperti pasaraya besar dan farmasi. Dengan itu, ia dapat membuka peluang yang lebih banyak untuk pengedaran produk mereka.

Bagi pasaran antarabangsa pula, CGC membantu PKS melalui kerjasama dengan MATRADE dalam menganjurkan pameran seperti Canton Fair atau China Expo ASEAN (CAEXPO). CGC juga mengendalikan pemadanan perniagaan yang disesuaikan (CGC International BizMatch) dengan rakan niaga daripada negara lain seperti Thailand dan Indonesia. Hal ini dapat membuka peluang perniagaan yang lebih luas untuk pemasaran merentasi sempadan.

Sekiranya terdapat jurang yang perlu dihadapi oleh PKS, kami akan menganjurkan sesi bimbingan yang khusus dan relevan seperti pembungkusan produk atau cara penjualan yang efektif kepada pembeli/pelanggan. Khidmat nasihat kami meliputi usaha dalam membantu PKS untuk memenuhi kelayakan, persijilan atau kriteria yang diperlukan dalam produk mereka serta memastikan kelancaran pasaran baru.

CGC Developmental Programme berkembang bersama-sama PKS dengan sentiasa memahami keperluan mereka.

Fungsi Khidmat Nasihat Akses Pasaran

 1. Memberi Khidmat Nasihat - Menilai dan mencadangkan bantuan yang bersesuaian dengan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PKS) dalam memperoleh pengetahuan dan peluang kepada akses pasaran terkini dan relevan.
 2. Bengkel Pementoran - Memberikan pengetahuan, kemahiran atau keupayaan yang sesuai untuk menyokong perkembangan dan kemampanan PKS.
 3. Inisiatif Akses Pasaran - Memberikan pengetahuan, kemahiran atau keupayaan yang sesuai untuk menyokong perkembangan dan kemampanan PKS.
Lihat seterusnya

Inspirasi Kehidupan

Kami memaparkan beberapa kisah kejayaan kehidupan yang dikecapi oleh mereka yang dibantu di bawah  CGC Developmental Programme™. Sebuah kisah benar yang menjadi inspirasi kepada semua.