Soalan Lazim CGC Developmental Programme™

1. Apakah CGC Developmental Programme™?

CGC Developmental Programme™ merupakan program pembangunan yang memberi khidmat nasihat akses pembiayaan kepada Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PKS) yang terutamanya yang tiada mempunyai cagaran dan khidmat nasihat untuk akses kepada pasaran baru.

2. Siapakah Financial Advisory Team (FA) / Penasihat Kewangan CGC?

Penasihat Kewangan CGC membantu PKS yang menghadapi kesukaran untuk memperoleh pembiayaan atau pinjaman, dengan menjalankan penilaian yang menyeluruh terhadap permohonan mereka, mengenal pasti punca permasalahan dan memberi panduan kepada PKS serta bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan kewangan mereka untuk mengukuhkan kelayakan mereka dalam pembiayaan.

3. Bagaimanakah PKS mendapat bantuan daripada FA Team/Penasihat Kewangan CGC?

Khidmat nasihat kewangan akan diberikan kepada PKS yang menghadapi kegagalan dalam permohonan melalui imSME atau MyKNP dan akan dihubungi oleh Penasihat Kewangan CGC.

4. Apakah nasihat yang diberikan kepada PKS untuk mengukuhkan kelayakan dalam pembiayaan?

Penasihat Kewangan CGC akan menilai secara komprehensif permohonan yang tidak berjaya melalui imSME dan MyKNP dan menyediakan perkhidmatan seperti berikut:

  • Mengenal pasti jurang serta memberitahu PKS punca kegagalan mendapatkan produk pembiayaan daripada Institusi Kewangan (FI) di imSME atau MyKNP.
  • Memberi panduan kepada PKS serta bimbingan tentang kepentingan mengekalkan rekod prestasi kewangan dan pembayaran balik yang baik.
  • Merujuk PKS kepada pembiayaan alternatif, seperti syarikat Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) atau Other Financing Agencies (Agensi Pembiayaan Lain) yang mungkin dapat memberikan pembiayaan alternatif kepada PKS.
  • Merujuk PKS kepada Agensi Pembangunan Kapasiti yang dapat membantu keupayaan PKS dan memperbaiki kekurangan mereka.

5. Apakah Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P)?

Syarikat pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) adalah platform pemberian pinjaman dalam talian yang menghubungkan PKS untuk pembiayaan / pinjaman perniagaan dengan pelabur yang mempunyai wang tunai untuk pelaburan. P2P dikawal selia dan dilesenkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dan dilancarkan pada 2016 untuk menyediakan pembiayaan alternatif kepada PKS selain Institusi Kewangan (FI).

Untuk maklumat lanjut tentang pembiayaan P2P, sila rujuk laman web Suruhanjaya Sekuriti Malaysia https://www.sc.com.my/

6. Apakah Agensi Pembangunan Kapasiti?

Agensi Pembangunan Kapasiti merupakan agensi yang menyediakan program bimbingan perniagaan dan kewangan untuk pembangunan dan transformasi PKS. Setelah mengkaji dan memahami punca permohonan yang tidak berjaya, ataupun PKS masih tidak layak mendapatkan pembiayaan / pinjaman pada peringkat selepas bimbingan, dan bergantung kepada isu yang perlu ditangani, Penasihat Kewangan CGC akan merujuk PKS kepada Agensi Pembangunan Kapasiti dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kapasiti dan keupayaan dan peluang PKS mendapatkan pembiayaan / pinjaman.

7. Adakah saya akan dikenakan sebarang bayaran untuk perkhidmatan yang diperolehi daripada Penasihat Kewangan CGC?

Tiada caj atau yuran diperlukan atas nasihat, bimbingan atau panduan yang diberikan oleh Penasihat Kewangan CGC.

8. Berapa lamakah saya perlu menunggu Penasihat Kewangan CGC untuk menghubungi saya apabila permohonan saya di imSME dihantarkan?

Penasihat Kewangan CGC akan menghubungi anda dalam masa dua (2) hari bekerja dari tarikh status permohonan imSME yang gagal untuk mendapatkan padanan produk dan/atau ditolak oleh Institusi Kewangan.

9. Apakah Bengkel Pementoran?

Bengkel Pementoran merupakan sesi perkongsian maklumat terkini serta gaya perniagaan oleh mereka yang pakar dalam sesuatu bidang. Selain sesi perkongsian, terdapat juga sesi pemadanan perniagaan yang disesuaikan (business matching) dengan pemilik saluran pasaran potensial PKS.

10. Apakah jenis bengkel yang ada dalam Bengkel Pementoran?

Terdapat tiga (3) jenis bengkel, iaitu Go Digital Talk, Gaining Market Access Talk dan IR4.0.

11. Adakah saya akan dikenakan bayaran untuk menghadiri bengkel-bengkel ini?

Tiada yuran atau caj untuk menghadiri bengkel pada masa ini. Walau bagaimanapun, tempat duduk adalah terhad, dan anda dinasihatkan untuk mendaftarkan seawal mungkin untuk menjamin tempat anda untuk mengelakkan ketinggalan.

12. Apakah Inisiatif Akses Pasaran?

Inisiatif Akses Pasaran adalah inisatif yang memberikan pengetahuan, kemahiran atau sokongan yang sesuai untuk membantu PKS melalui fasa pengembangan pasaran baru (tempatan atau antarabangsa) atau saluran e-dagang (e-commerce). PKS akan dibimbing melalui program intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kejayaan mereka.

13. Bagaimanakah saya mengenal pasti saluran pasaran atau pengedaran yang sesuai untuk perniagaan saya?

Penilaian akan dilakukan untuk mengenal pasti kesediaan produk dan perkhidmatan anda dan kesesuaian produk atau perkhidmatan sebelum mendaftarkan anda ke pasaran atau saluran tertentu.

14. Adakah saya akan dikenakan sebarang komitmen untuk menyertai Inisiatif Akses Pasaran?

Anda akan dimaklumkan terlebih dahulu jika ada komitmen yang diperlukan dari program masing-masing.

15. Adakah terdapat komitmen bukan dari segi yuran yang perlu saya janjikan sepanjang program ini?

Program ini boleh dipantau selama dua (2) tahun dari tarikh penyertaan program tersebut. PKS dikehendaki untuk mengemaskini perkembangan mereka dari semasa ke semasa, seperti peningkatan jualan, pengembangan pasaran baru dan sebagainya. Maklumat ini penting bagi penasihat untuk bekerjasama dengan PKS untuk menambah peluang kejayaannya pada akhir program.

16. Saya berminat! Bagaimana saya mendaftar?

Klik di sini jika anda berminat.